Astma..nye veje?

Den Traditionelle Kinesiske Medicin er et af verdens ældste medicinske systemer. Den er bygget op omkring Yin/Yang teorien... og arbejder med kroppen som et hele. Den kinesiske læge har kendt til astma og fortolket symptomerne langt tidligere i sine skrifter end vi.Kinesisk Medicin og det Holistiske princip
Den Traditionelle Kinesiske Medicin er et af verdens ældste medicinske systemer. Den er bygget op omkring Yin/Yang teorien... og arbejder med kroppen som et hele. Vi kan ikke adskille kroppens funktioner og isolere de enkelte organers virke. De hører sammen i et fint vekselspil. Er der ubalanace et sted i legmet, kan den have sin årsag et helt andet sted. På dette princip, der kaldes holisme, bygger de mange forskellige behandlingsmetoder i Kinesisk Medicin - de fine dybtgående lægeurter, akupunktur, massage, diætik og øvelser. Generelt kan man sige, at når Yin og Yang arbejder sammen i harmoni er der sundhed, glæde og velvære. Når de er ude af balance, opstår der sygdom.

Astma og Vestlig Medicin
Astma behandles her i vesten rent symptomatisk. De dybereliggende årsager af organisk funktionel natur, (det kan være i lunger, nyrer, lever og milt etc.), tages ikke med i betragtning. På mange måder er vi blevet dygtige til at forklare de immunologiske reaktioner. Der ses en tydelig sammenhæng mellem udefra kommende faktorer, kaldet allergener. Der kan være tale om dyrehår, støvmider, pollen, kemikalier. Visse fødemidler kan også fremkalde en allergisk reaktion.

Hvordan disse reaktioner indgår med de indre organer, har man endnu ikke klart belyst. Kan der være andre organer end bronchierne, der er belastede i denne sammenhæng?

Hele det psykosomatiske aspekt overses også ofte. Kan dybtliggende negative overbevisninger, holdninger og identitetsproblemer ligge til grund for de allergiske reaktioner i astma? Efterhånden som sygdommen tager et mere kronisk forløb påvirkes tydeligt hele den indre balance i kroppen.

Symptomerne i dette forløb ‘lukkes’ inde og ‘dæmpes’ med kraftige sprays og inhalatorer. Der gives ligeledes forskellige prednison præparater. Disse har en umiddelbar virkning på de akutte symptomer. De kan i mange givne situationer være yderst nødvendige; men bliver dog efterhånden uundværlige for patienten.

Er det meningen en astmatiker hele sit liv skal tage disse præparater, der i længden ikke er uden bivirkninger og har stor indflydelse på hele kroppens indre miljø? Findes der andre alternativer? Kan disse være medvirkende til i det mindste at formindske forbruget af den stærkere medicin?

Kinesisk Medicin og Astma
Kinisisk medicin har kendt til astma og fortolket symptomerne langt tidligere i sine skrifter end vi. Forløbet kan vise sig som følgende:

Åndedrætsbesvær, hvor indåndingen særlig er belastet. Der kan være tør eller produktiv hoste, med klar, hvidlig eller gult sejt slim. Den kan enten være værst morgen eller om natten. Der kan være tydelige allergiske reaktioner over for husmider, støv, dyrehår, madvarer etc. Udover ovennævnte symptomer kan der vise sig nysen, røde øjne og løbende næse.

Ligeledes kan der være vædskeansamlinger forskellige steder i kroppen, vrøvl med fordøjelsen og maven.

Dette forløb fortolkes som en ubalance rent funktionelt mellem lungerne, milten og nyrene (disse organer skal ikke forståes rent anatomisk). Organerne er her både i en ‘underskuds’ tilstand og samtidig belastet ved det længere kroniske forløb. Ubalancen forværres langsomt gennem indtagelsen af og et overforbrug af medicin. Medicinen dæmper symptomerne uden at rette op på den funktionelle enhed.

Holistisk 3’trins behandling
Behandlingen af et sådant forløb kan ske yderst tilfredsstillende gennem brug af mildere virkende metoder i den kinesiske medicin.

Det sker gennem at betragte kroppen udfra forskellige niveauer:


Det rent kropslige, hvor der gives lægeurter (Ganoderma og Cordyceps) og diætvejledning

Det funktionelle-energetiske, hvor der arbejdes med akupunktur og øvelser.

Det psykosomatiske, hvor der gennem samtaleterapi arbejdes med dybereliggende psykiske mønstre.


Krop og psyke er uløselig knyttet til hinanden. En sund sjæl i en sund krop gælder stadig i dag. Indenfor kinesisk medicin siger man: ¨Ønsker vi at kurere sygdom, må vi først kurere ånden¨. I sidste ende er det vigtig, at vi selv tager ansvaret for vor egen sundhed. Mange såkaldte sygdomme kan helbredes eller i det mindste bedres ved den rette forståelse, forebyggelse og levevis.

Patient Case
En moder kommer med sin søn på 17 år. Han har det sidste år haft besvær med åndedrættet. Det sker særlig efter fodbold og lign. sport udendørs. Han har svært ved at ånde ind, og lungecapaciteten er nedsat. Det viser sig som hiven og hvæsen fra lungerne. Han har fået en inhalator, som åbner bronchierne, når åndedrættet er særlig besværet. Desværre giver den ham bivirkninger i form af hovedpine og udtørring af hals og næse.

Der blev givet den berømte recept GinsingGeckoFormula og Cordyceps primært til behandling af nyrene. Nyrene set ud fra Kinesisk Medicin ‘trækker lungernes energi ned’ og åbner herved for indåndingen. Behandligen fortsatte over 3mdr. med supplerende akupunktur og Qi-gong (øvelser).


Til toppen