Fu-Zhen cancer-terapi

Cancer-terapi TCM
Fu-Zhen lægger vægt på at styrke immun-forsvaret og de indre organer fremfor at 'angribe' cancer-celler. Gennem forskning fandt de kinesiske læger frem til særlige urter, der uddriver toxiner og opløser tumorer. Med andre ord anti-cancer urter og mineraler.Cancer-terapi og Kinesisk Medicin
Kinesisk medicin har sine rødder over 2000 år tilbage og bliver i dag praktiseret af 1/5 del af jordens befolkning. Skønt akupunkturen har skabt størst opmærksomhed her i Vesten, så spiller den traditionelle urtemedicin en langt større rolle i det kinesiske sundhedssystem. Kinas farmakopé (registrerede lægeurter) rummer tusinder af planter og mineraler. Disse (mindst halvdelen) har i de senere år gennemgået nøje videnskabelig forskning. Således er deres terapeutiske virkning videnskabeligt dokumenteret.

Udover akupunkturen og urtemedicinen benytter Kinesisk Medicin mange andre terapeutiske metoder: De kendte allerede tidligt til kiropraktik, massage, diætik, særlige åndedræts- og afspændings-øvelser, meditation og sund levevis. Disse indgik på lige fod som en helhedsterapi for den syge.

Den Kinesiske anti-cancer terapi
Idag er cancer i Kina den førende dødsårsag lige efterfulgt af hjertesygdomme. Konventionel cancer-terapi her i vesten er stadig hovedsagelig kemo- stråleterapi og operation. Disse behandlinger har været fulgt i det meste af verden også på kinesiske hospitaler siden 1960. Imidlertid, har disse behandlingsmetoder vist sig at være stærkt svækkende med store bi-virkninger til følge.

Som en tilføjelse el. alternativ til disse metoder indførte Kina Fu-Zhen terapien. Fu-Zhen lægger vægt på at styrke immun-forsvaret og de indre organer fremfor at 'angribe' cancer-celler. Gennem forskning fandt de kinesiske læger frem til særlige urter, der uddriver toxiner (toxiner betragtes som en årsag til cancer) og opløser tumorer. Med andre ord anti-cancer urter og mineraler.

Vigtige dokumenterede urter i Fu-Zhen terapien, der hæmmer en cancer er fx.Astragalus, Ligustrum, Ginsing, Codonopsis, Atractylodes, Ganoderma, Oldenlandiae, der alle styrker kroppens immunitet. Dette er kun få af de urter, der ellers bruges i recepterne for cancer.
Kinesisk Medicin kan desuden mindske bivirkninger fra kemo- og stråleterapi og fremme en helbredelse efter en dyberegående operation. Terapien opbygger særlig knoglemarven, som er blevet beskadiget ved kemoterapien. Ligeledes styrkes indre organer som lever, milt, hjerte og nyrer. Der lægges vægt på at fjerne 'blokeringer i blodet' som hindrer genopbygning af sunde celler.

Den Klassiske Kinesiske Medicin og Cancer
I den traditionelle kinesiske medicin behandles cancer ud fra konceptet om knuder. Med tiden har de kinesiske læger udviklet recepter og fundet frem til særlige urter, der med et nutidigt ord kaldes for immun-tilpassere ('immune-adaptors'). Disse recepter blev udviklet til at styrke menneskets Qi (livskraft), som af Kineserne betragtes som den egentlige immunkraft i legmet. Er vor Qi svag, svækkes immunforsvaret automatisk, de indre organer mangler styrke i deres mangfoldige funktioner.

Desuden blev der lagt vægt på at lette smerter, og som før nævnt, at uddrive toxiner. Disse overvejelser indgik som vigtige bestandele i terapien, til forlængelse af patientens liv, til større livskvalitet.

Din Qi (vitalkraft) er din immunkraft
Sygdom i det hele taget og herved også cancer, mener den kinesiske læge, ligger som nævnt i vores Qi. Når denne er hæmmet i sin cirkulation, så stagnerer den, og sidst påvirkes også blodet.

En hovedårsag til cancer set udfra den orientalske diagnose er herved 'blokeret Qi og Blod'. Denne 'ophobning' fører til knuder el. tumorer. Qi el. Vitalkraft flyder gennem et netværk af fine energi-baner til hele kroppen. Sygdom set udfra denne teori, ligger således i blokeret el. svag Qi, der igen påvirker blodet. En person er sund og rask, når Qi er i balance og flyder jævt, og der er tilstrækkelig af den.

I det hele taget findes der mange former for 'blokering' i det menneskelige legme set gennem kinesernes øjne:

Der kan være tale om 'Slim-, Vædske-, Føde-, Varme og Kulde- blokeringer. Når disse gentager sig igen og igen, opstår der 'stagnationer' som fører til Qi-stase. Qi blokering er således en gennemgående faktor i cancer og ligeledes i mange andre sygdomme, som Vestlig medicin har svært ved at forklare og behandle.

Følelser, stress, overarbejde og uregelmæssig levevis
Skal vi se på årsagssammenhæng til cancer, drejer det sig her også om tilstande som 'bryder' den regelmæssige og harmoniske strøm af Qi igennem kroppen. Vitalkraften bør flyde jævnt i dybden som i overfladen, til de indre organer som til hud og sanser. Vi kan let forestille os, hvordan stærke følelser som vrede, had, jealosi, bekymrethed, sorg og angst på langt sigt kan påvirke denne fine strøm af energi.


Stress er godt når den er afbalanceret med tilstrækkelig ro og hvile. Stress er en del af vor livsstil, og som kineserne betegner som en yang-faktor. En udadrettet energi, som bør afbalanceres med Yin (den indre dybere energi i kroppen). Opstår der ubalance mellem Yin og Yang, kan det på længere sigt føre til en af de ovennævnte 'stagnationer'.

Uregelmæssig levevis betegner både vore spisevaner, hvad vi spiser og på hvilke tidspunkter, vi indtager maden. Der findes et utal af kostretninger. Generelt anbefaler kinesisk medicin at indtage en kost, der er afbalanceret mellem korn (kulhydrater) som det vigtigste, med grønsager og en mindre del protein (fx bønner, humus, ærter, linser, fisk og fjerkræ).

Fed mad, kolde mælkeprodukter og råkost (for meget), raffineret sukker 'overfylder og blokerer' Qi og skaber Slim. Stagnation følger, og på langt sigt har det indflydelse på hele kroppens cellemiljø.

Endelig, ligger der i enhver terapi ønsket om motion og træning til at holde kroppen smidig, frisk og rørig. Bevægelse er den Yang-faktor, der cirkulerer vores Qi, beliver den og forhindrer stagnation.

Dokumenteret Fu-Zhen terapi for cancer
De senere studier inden for Fu-Zhen terapien har vist i USA og Kina behandlingens effektivitet. Ligeledes et stort antal sygdomme, hvor immunforsvaret på en eller anden vis er svækket, er behandlet med succes. Det i tilfælde hvor patienterne var 'opgivet og erklæret uhelbredelige' af det konventionelle vestlige system. Her kan udover cancer nævnes auto-immunologiske sygdomme, AIDS, leukemi, og Kronisk Trætheds Syndrom.

Mange kinesisk urter kan her nævnes for deres dokumenterede gode virkninger. Angelica Sinensis fx., der særlig behandler blodet, nævnes for sine virkninger i behandlingen af Lever- og spiserørscancer; i mindre grad også for brystcancer.

I den sammehæng inddeler den Kinesiske medicin de vigtigste cancerurter i 3 kategorier:

* Styrkende urter, tonics, som forøger antallet og aktiviteten af de aktive celler og proteiner i immunforsvaret.

* Qi- og Blod-aktiverende urter, der forhindrer koagulation, stagnation og inflammatoriske reaktioner forbundet med immunforsvaret.

* Toxin-udrensende urter (afgiftende), som renser blodet og udskiller affaldsprodukter fra kroppen ved nedbrydningen af tumorer.

I Fu-Zhen cancer-terapi indgår således mange metoder, og der er mange indfaldsvinkler til opnåelse af større livskvalitet for patienten; både under en vestlig medicinsk behandling og efter denne. Kinesisk medicin ser på hver enkelt tilfælde af cancer som unikt. En tumor betragtes her som 'grenen' dvs. overfladen. Der er altid en dybere liggende 'rod' som årsag til sygdommen. Roden ligger set udfra den orientalske helhedsdiagnose i vor Qi og Blod, i Yin og Yang. Yin og Yang finder igen sit udtryk i vor levevis, vore følelser, forventninger/frustrationer, vor holdning til os selv og det store liv vi er en 'lille' del af.
Til toppen